Rodzaje osób uzależnionych od alkoholu 

Opublikowano: 8 stycznia 2023

Alkohol jest powszechną i społecznie akceptowaną substancją zmieniającą umysł, którą wiele osób regularnie spożywa i nie powoduje żadnych problemów. 

Wzorce chronicznego intensywnego picia lub upijania się mogą prowadzić do fizycznego uzależnienia. Alkoholicy nie są w stanie kontrolować tego, ile i jak często piją, i generalnie nie są w stanie samodzielnie przestać pić. Alkoholizm jest zróżnicowaną i skomplikowaną chorobą i istnieje wiele czynników, które mogą sprawić, że jedna osoba będzie bardziej podatna na nią, niż inna. Czynniki biologiczne i środowiskowe, a także wiek osoby, w której po raz pierwszy pije alkohol, mogą również przyczyniać się do nadużywania, uzależnienia od alkoholu.

Ponieważ jest to złożona choroba – istnieją różne typy alkoholików. 

Chroniczny ciężki alkoholik

Przeważnie to osoby w średnim wieku, których problemy z alkoholem rozpoczęły się bardzo wcześnie. Większość pochodzi z rodzin z problemem alkoholizmu wielopokoleniowego. Osoby walczące z przewlekłym ciężkim alkoholizmem prawdopodobnie mają trudności z funkcjonowaniem w życiu codziennym, często nie są w stanie utrzymać pracy, mogą stracić domy i rodziny, cierpią na wiele problemów zdrowotnych i mają wiele problemów behawioralnych, interpersonalnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.

Wiele osób zmagających się z przewlekłym ciężkim alkoholizmem cierpi również na antyspołeczne zaburzenie osobowości, chorobę afektywną dwubiegunową, depresję lub zaburzenia lękowe, a często nadużywa dodatkowych substancji, takich jak kokaina, opioidy, marihuana i papierosy.

Ze względu na nasilenie uzależnienia od alkoholu, wysoki odsetek współwystępujących zaburzeń psychicznych i zachowania przestępcze osoby z poważnym uzależnieniem od alkoholu zgłaszają się na leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu częściej niż osoby z innymi zaburzeniami.

Funkcjonalny alkoholik

Zazwyczaj osoby w średnim wieku, które posiadają rodzinę, utrzymują pracę i nie pasują do ogólnego stereotypu, ponieważ alkohol nie przeszkadza im regularnie w codziennych obowiązkach. Funkcjonalni alkoholicy oddzielają picie od reszty swojego życia i wypełniają wszystkie domowe obowiązki. 

Sam fakt, że dana osoba jest nadal zatrudniona i nadal „funkcjonalna” pod względem zarządzania rachunkami i utrzymywania pozorów wobec rodziny i przyjaciół, może być najgorszą częścią funkcjonalnego alkoholizmu. Te cechy zewnętrzne są często używane przez nich, aby usprawiedliwić, że „wszystko w porządku” i „tak naprawdę nie mają problemu”.

Podczas gdy ktoś, kto został zwolniony z powodu picia, stracił dom lub w inny sposób wykazuje objawy poważnego używania alkoholu, zostanie wyraźnie zidentyfikowany jako osoba potrzebująca leczenia ze strony bliskich, alkoholik czynny może sprawić, że jego zatroskana rodzina członkowie zadają sobie pytania i nie naciskają na leczenie, które jest tak rozpaczliwie potrzebne.

Rodzina, małżonkowie i współpracownicy mogą usprawiedliwiać zachowanie funkcjonalnego alkoholika, ponieważ osoba ta odnosi sukcesy i jest w stanie nadal zajmować się sprawami osobistymi i zawodowymi pomimo picia. Funkcjonalni alkoholicy często prowadzą jednak swego rodzaju „podwójne życie” i oddzielają swoje życie zawodowe od tożsamości związanej z piciem. Chociaż mogą nie sięgać dna tak często jak przewlekły ciężki alkoholik, nadal ponoszą konsekwencje swojego picia i często mogą zaprzeczać, że potrzebują profesjonalnej pomocy.

Młody dorosły alkoholik

Największy podtyp alkoholików; składa się z osób w wieku około 20-30 lat. Ten podtyp może nie pić tak często, jak inne podtypy alkoholików; dziewięćdziesiąt procent spożywanego alkoholu prowadzi do upijania się.

Upijanie się jest jedną z najczęstszych form spożywania alkoholu, przy czym najwyższy wskaźnik intensywności i rozpowszechnienia osób upijających się to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Wzorzec picia, który zwykle polega na wypiciu pięciu lub więcej napojów alkoholowych podczas jednego posiedzenia w przypadku mężczyzny lub czterech w przypadku kobiety. Osoby należące do podtypu młodych dorosłych alkoholików rzadko mają rodzinną historię uzależnienia i zwykle nie cierpią na współwystępujące zaburzenia zdrowia psychicznego. Młodzi dorośli alkoholicy również rzadko szukają pomocy w przypadku nadużywania alkoholu. 

Picie alkoholu przez nieletnich i młodych ludzi jest problemem zdrowia publicznego, który bez odpowiedniej uwagi może powodować wiele problemów emocjonalnych, behawioralnych, społecznych, fizycznych i interpersonalnych. Picie zmienia sposób pracy mózgu, a picie, zanim mózg jest w pełni rozwinięty, zwiększa szanse na problemy związane z alkoholem i uzależnieniami w późniejszym życiu. Młody dorosły alkoholik prawdopodobnie nie będzie pił codziennie, ale alkohol nadal będzie miał znaczący wpływ na jego życie.

Młody aspołeczny alkoholik

Wraz z wczesnym początkiem trudności związanych z nadużywaniem alkoholu, osoby z podtypu młodych antyspołecznych alkoholików mają zazwyczaj około dwudziestki i najczęściej zaczynają zmagać się z uzależnieniem od alkoholu wcześniej, niż inne podtypy. 

Pięćdziesiąt procent młodego antyspołecznego podtypu alkoholika cierpi również na antyspołeczne zaburzenie osobowości. Regularnie współwystępuje z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu, wskazuje brak skruchy za swoje czyny, impulsywność, lekceważenie zasad i naruszanie praw innych osób. To zaburzenie osobowości może sprawić, że osoba będzie bardziej skłonna do eksperymentowania z narkotykami i alkoholem, a tym samym bardziej podatna na uzależnienie. Zachowania przestępcze i problemy z prawem są częstymi objawami młodego aspołecznego podtypu alkoholika.

Około jedna trzecia młodych aspołecznych alkoholików będzie szukać leczenia uzależnień.

Alkoholik rodzinny w średnim wieku

Chociaż często zaczynają pić, gdy zbliżają się do dorosłości, w wieku około 17 lat, średniozaawansowani alkoholicy rodzinni zazwyczaj nie będą zmagać się z problemami związanymi z alkoholem aż do połowy 30 roku życia. Ten podtyp będzie zazwyczaj w średnim wieku, a połowa będzie miała rodzinny związek z alkoholizmem. Około pięćdziesiąt procent średniozaawansowanych alkoholików rodzinnych będzie również cierpieć na depresję, a dwadzieścia procent na chorobę afektywną dwubiegunową.

Większość pali papierosy, a aż co piąty zmaga się z problemami związanymi z nadużywaniem marihuany i kokainy. Większość średniozaawansowanych alkoholików rodzinnych pracuje zarobkowo, a wielu z nich jest żonatych i ma rodziny. Mogą również posiadać wykształcenie wyższe. Około jedna czwarta tego podtypu osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu będzie szukać profesjonalnego programu leczenia.

«
»

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2024