Alkoholizm, jak umieć się do niego przyznać?

Opublikowano: 1 lipca 2021

Alkoholizm, inaczej zwany chorobą alkoholową stanowi zaburzenie na tle psychicznym i społecznym. Ze względu na nadmierną konsumpcję napojów alkoholowych, osoba chora traci świadomość i kontakt z rzeczywistością. Często efektem ryzykownych zachowań alkoholika jest rozpad jego rodziny, spadek jakości relacji z innymi osobami, a nawet może dojść do całkowitego ostracyzmu i stygmatyzacji danej osoby. Jednym sposobem odwrócenia zaistniałej sytuacji jest podjęcie leczenia, a także przyznanie się przed samym sobą, że jest się alkoholikiem.

Kto to jest alkoholik?

Mianem alkoholika określa się osobę uzależnioną od alkoholu. Z kolei chorobę alkoholową określa się mianem choroby demokratycznej, czyli takiej, która może dotknąć każdego, niezależnie od jego płci, zawodu, czy pochodzenia i poglądów. Wiele osób uzależnionych od alkoholu można odnaleźć wśród budowlańców, ale także wśród lekarzy, prawników, czy służb mundurowych. W dalszym ciągu w społeczeństwie funkcjonują liczne stereotypy na temat alkoholików. Osoba uzależniona od alkoholu kojarzy się z osobą bezdomną, bezrobotną, zaniedbaną, a także kojarzy się ze smrodem, wątpliwą moralnością, biedą. Mimo, iż wszelkie stereotypy są zazwyczaj krzywdzące, to jednak należy zwrócić uwagę na to, iż choroba alkoholowa rozwija się latami, a osoby znajdujące się w ostatnim stadium tej choroby w większości staczają się na same dno, znajdując się na marginesie społecznym. Tym samym w większości, szczególnie na początku, alkoholik ma pracę, potrafi elegancko się ubrać, a także osoby trzecie mogą go opisywać jako dobrego ojca i męża. Tym samym bardzo niekorzystne dla ogólnego postrzegania choroby alkoholowej jest społeczny obraz alkoholika, który niestety bardzo zniekształca i spłyca to zjawisko. Z tego powodu tak wiele osób ma trudność w rozpoznaniu i nazwaniu problemu alkoholowego w swojej rodzinie, a także broni się przed przyznaniem się przed innymi do swoich problemów.

Czym objawia się alkoholizm?

Od alkoholu uzależniają się zarówno osoby starsze, jak i młodsze, kobiety, jak i mężczyźni. Bardzo ważne jest wczesne zareagowanie na rozwijający się problem i odpowiednie włączone leczenie. Niestety alkoholizm w początkowych fazach rozwoju jest trudny do wykrycia. Jednak w dalszym ciągu jest to możliwe, np. poprzez diagnozę psychiatryczną. Warto także skorzystać z pomocy terapeutycznej, która specjalizuje się w uzależnieniach.

Objawy psychiczne

Alkoholizm zaburza poprawne funkcjonowanie psychiczne, z tego powodu można doszukiwać się różnych objawów psychicznych, do których zalicza się, m.in.:

 • Wahania nastroju,
 • Stany lękowe,
 • Apatię,
 • Wybuchowość,
 • Zaburzenia koncentracji,
 • Zaburzenia pamięci,
 • Obniżenie zdolności intelektualno-umysłowych,
 • Depresja.

Objawy fizyczne

Z kolei do objawów fizycznych uzależnienia zalicza się:

 • Występowanie zespołu abstynencyjnego,
 • Występowanie głodu alkoholowego,
 • Występowanie zatruć alkoholowych (silnych kaców),
 • Pozostawanie w ciągach alkoholowych,
 • Dolegliwości somatyczne, takie jak nudności, wymioty, biegunka,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Drżenia i drgawki mięśniowe,
 • Rozszerzanie źrenic,
 • Nadpotliwość,
 • Problemy ze snem i obniżona jakość snu.

Gdy alkoholik nie widzi swojej choroby…

Zazwyczaj alkoholik nie dopuszcza do siebie myśli, że przez znaczną większość czasu jego myśli skoncentrowane są na pozyskiwaniu i spożywaniu kolejnych dawek napojów procentowych. Bardzo często nadmierna konsumpcja kończy się utratą świadomości. Jest to duży problem, ponieważ skutecznie utrudnia rozpoczęcie działań antyalkoholowych. Na tym etapie kluczową kwestią jest obecność osoby świadomej istnienia problemu, takiej, która będzie chciała pomóc alkoholikowi uporać się z jego nałogami. Należy podkreślić, że dotarcie do takiej osoby jest żmudnym procesem, wymaga licznych pokładów cierpliwości. Jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Jeżeli alkoholik wykazuje zachowania agresywne i jest źródłem potencjalnego zagrożenia dla domowników, to należy podjąć takie działania, które będą ograniczać tę agresję. Warto tutaj dodać, że istnieje szansa na przymusowe leczenie takiej osoby. Sprawy tego typu rozpatruje sąd.

Aby skutecznie wyjść z uzależnienia, alkoholik ma do dyspozycji wiele metod i sposobów leczenia. Między innymi dedykowane są działania psychoterapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe prowadzone w specjalistycznych ośrodkach. Warto także przejść przez proces odtruwania, uczęszczać na spotkania grup AA, a także dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wszywki alkoholowe Lublin.

Alkoholizm, jak umieć się do niego przyznać?

Pierwszym etapem wychodzenia z uzależnienia jest przyznanie się przed sobą samym o świadomości swojego nałogu. Zauważenie tendencji do sięgania po alkohol w chwilach smutki, szczęścia, stresu, nudy lub też w celu dodania odwagi jest konieczne, aby zacząć przeciwdziałać mechanizmom działania choroby alkoholowej. Należy podkreślić, że przyznanie się do swoich słabości jest najtrudniejszym krokiem w procesie leczniczo-terapeutycznym. Tym bardziej, że współczesny alkoholik to nie tylko osoba bezdomna śpiąca na ławce w parku, ale także osoba pochodząca z wyższych sfer społecznych. W tym miejscu warto podkreślić negatywny wpływ stereotypów. Z tego powodu warto podnieść świadomość w społeczeństwie na temat choroby alkoholowej. Dzięki takim działaniom umożliwi się udzielanie pomocy już na wczesnych fazach rozwoju tego schorzenia, co jest szczególnie korzystne dla rodziny alkoholika. Wcześnie podjęta terapia jest znacznie bardziej skuteczna, niż w przypadku oddziaływania na późniejszych etapach alkoholizmu ze względu na fakt, iż wraz z upływem czasu objawy nałogu stają się bardziej widoczne, uciążliwe i w większym stopniu degradują ogół funkcjonowania zarówno samej osoby uzależnionej, jak i jej najbliższego otoczenia.

Fazy alkoholizmu

W literaturze wyszczególnia się cztery fazy rozwoju choroby alkoholowej:

 • Faza wstępna – tutaj alkohol traktuje się bardziej jako środek pomagający odstresować się, rozluźnić, czy też zniwelować działanie wszelkich nieprzyjemnych sytuacji dnia codziennego. Z czasem osoba znajdująca się w tej fazie szuka kolejnych okazji do picia oraz współtowarzysza przy kieliszku.
 • Faza ostrzegawcza – tutaj nadmierne korzystanie z napojów alkoholowych jest znacznie częstsze, a także zwiększa się ilość spożywanego napoju procentowego. Dodatkowo można zauważyć pierwsze zmiany w zachowaniu takiej osoby. Dysfunkcji zaczynają ulegać relacje rodzinne i zawodowe. Często alkoholik w obawie przed konsekwencjami zaczyna pić alkohol w samotności. Pojawia się wstyd, poczucie winy, a także lęk przed ocenianiem z zewnątrz.
 • Faza krytyczna – w tym etapie picie alkoholu staje się absolutnym priorytetem, górującym nad rodziną i pracą. W momencie kiedy dana osoba odstawia alkohol, pojawiają się objawy głodu alkoholowego.
 • Faza przewlekła – tutaj występuje całkowity brak wszelkich hamulców, które wpływają na wszystkie aspekty życia człowieka i jego najbliższego otoczenia. Dodatkowo notoryczne picie i ciągi alkoholowe stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia danej osoby.

Podsumowując – alkoholizm ma wiele oblicz. Z tego powodu nie można wszystkich ludzi uzależnionych szufladkować w ten sam sposób. Przyznanie się do własnych słabości jest trudne, jednak możliwe i korzystne z punktu widzenia działań leczniczo-terapeutycznych. Im szybciej do nich dojdzie, tym większą szansę na pozbycie się nałogu ma dana osoba.

»

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2024